תודות

Wedding Site: Oren Fadloun
Wedding Hall:  Kala
Dress Designer:  Aliza Gertes
Makeup:  Iris Shticker
DJ:  Fonzy
Photographer:  Daniella