משפחת החתן
משפחת החתן

על החתן


 ??ק? ????

????'? ????? ??"?

???? ?- 15 ?????? 1979

????, ?????

Shuki Mo'as

Law intern

born: January 15, 1979
Haifa, Israel